Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación,

porque Dios ama al que da con alegría.

2 Corintios 9:7

 

Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion,

for God loves a cheerful giver.

2 Corinthians 9:7

Donar

Giving

Print | Sitemap
620 E. Lyon St. Laredo, TX 78040 | © Loma Alta Baptist Church

Call

E-mail

Directions